Prihlásenie (Login)
Jazyk (Lang.)

 

 

Služba web FTP Vám po prihlásení umožní
 • Pohybovanie sa po serveri
  Po prihlásení môžete prechádzať adresármi, podadresármi a súbormi.
 • Nahrávanie súborov
  Existujú 3 možnosti nahrávania súborov: štandardný web formulár, komprimované a java applet.
 • Sťahovanie súborov
  Kliknutím na súbor môžete rýchlo a jednoducho sťiahnuť súbor.
  Výberom viacerých súborov a kliknutím na download, vybrané súbory budú stiahnuté ako zip archív.
 • Kopírovanie, presúvanie a mazanie
  Adresáre sú spracúvane rekurzívne, čo znamená že ich obsah (podadresáre a súbory budú ťiež skopírované, presunuté alebo vymazané.
 • Kopírovať alebo presúvať súbory na druhý FTP server
  Môžete importovať alebo exportovať súbory na druhý FTP server bez toho, aby ste si ich museli stiahnuť do lokálneho počítača.
 • Premenúvať a robiť chmod
  Chmod môžete robiť tiež rekurzívne.
 • Pozerať si zdrojové kódy skriptov s tým, že máte zvýraznenú syntax
  PHP funkcie majú hyperlinky na dokumentáciu na php.net.
 • Jednoduchý editor súborov
  Môžete editovať jednoduché textové súbory priamo vo www prehliadači..
 • HTML editory
  Editujte HTML kód vo What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG) formulári; Môžete si vybrať z troch druhov editorov.
 • Editor zdrojového kódu.
  Môžete editovať PHP alebo HTML kód v editore, ktorý ma zvýrazňovanie syntax.
 • Výpočet diskového priestoru
  Umožňuje zistiť obsadenosť diskového priestoru adresárov a súborov.